Om mig

Jag är byggnadsingenjör i botten och arbetade sedan i 14 år, mellan 1974-87, som arbetsledare/platschef för både små som stora byggen hos BPA Byggproduktion AB.

1987 sadlade jag om till skadereglerare på Länsförsäkringar Gotland med byggskador som huvudinriktning. Som byggskadereglerare reglerade jag mellan 500-700 skador per år. Allt från små vattenskador i badrum till större bränder inom lantbruk och företag. För att handlägga denna typ av skador krävdes god kännedom om gällande lagar och föreskrifter inom byggsektorn.
I skaderegleringen ingick bland annat att upprätta kostnadsberäkningar, uppföljning av åtgärder, utredning av skadeorsaker, upprättande av ansökningshandlingar och besiktningar under olika skadan av skadornas återställande. Arbetsuppgiften medförde täta kontakter med kunder, byggentreprenörer och i förekommande fall myndigheter.

De sista två åren på Länsförsäkringar Gotland jobbade jag huvudsakligen med skadeförebyggande frågor för att 2013 gå hem med avtalspension.
Fann dock efter en tid att jag trots allt fick lite ledig tid över, vilken jag nu efterhand fyller med uppdrag som kontrollansvarig.