Vad är en kontrollansvarig?

En kontrollansvarig hjälper dig som byggherre att garantera att ditt bygge utförs enligt gällande lagar och regler.

En kontrollansvarig, KA, är certifierad av Boverket och har den kunskap som krävs.

Den kontrollansvariges uppgift är att:

  • Bistå byggherren med kunskap
  • Upprätta kontrollplan och kontrollera att den efterföljs under byggprojektet
  • Skriftligen lämna ett utlåtande till byggnadsnämnden som underlag för slutbeskedet
  • Se till att handlingar som ska inlämnas till byggnadsnämnden verkligen lämnas in

Den kontrollansvarige ska närvara vid:

  • Tekniskt samråd
  • Byggnadsnämndens arbetsplatsbesök
  • Slutsamrådet

Det är byggnadsnämnden i din kommun som avgör om ditt bygglov kräver en kontrollansvarig.